Szkolenia doskonalące

 

Oferowane szkolenia:

 • Określanie nieznanych danych technicznych pojazdów – naciski osi, ładowność, nacisk na siodło
 • Oznaczenia identyfikacyjne pojazdów oraz kontrola ich autentyczności
 • Organizacja SKP
 • Budowa i diagnostyka układów hamulcowych
 • Identyfikacja i diagnozowanie nowoczesnych układów elektronicznych pojazdów samochodowych

 

Określanie nieznanych danych technicznych pojazdów – naciski osi, ładowność, nacisk na siodło
Liczba i rodzaj zajęć:
8 godzin wykładowych, zajęcia praktyczne.
Opis szkolenia:

 • WYZNACZANIA ADMINISTRACYJNYCH NACISKÓW OSI
 • WYZNACZANIA ADMINISTRACYJNEJ ŁADOWNOŚCI
 • WYZNACZANIA ADMINISTRACYJNYCH NACISKÓW NA SIODŁO
 • OKREŚLANIA ADMINISTRACYJNEJ I KONSTRUKCYJNEJ ŁADOWNOŚCI PO ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH
 • OKREŚLANIA ADMINISTRACYJNEGO I KONSTRUKCYJNEGO NACISKU NA SIODŁO PO ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH
 • OBLICZANIA OPTYMALNEGO POŁOŻENIA SIODŁA
 • OBLICZANIA OPTYMALNEJ DŁUGOŚCI SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
 • WSTĘPNEJ WERYFIKACJI SAMOCHODÓW SPECJALNYCH I SPECJALIZOWANYCH

 

Szkolenie opracowane zostało na bazie doświadczeń firmy TÜVPOL oraz procedurach najprężniejszej w Europie organizacji zajmującej się badaniami technicznymi pojazdów – niemieckiego Stowarzyszenia Dozoru Technicznego TÜV. Adresowane jest do diagnostów pracujących na poważnych stacjach kontroli pojazdów.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają realne umiejętności: Wszystkie obliczenia sprowadzone zostały do najprostszej postaci i dodatkowo ułatwione są przez arkusze obliczeniowe, które dołączone zostały do materiałów szkoleniowych.

Oznaczenia identyfikacyjne pojazdów oraz kontrola ich autentyczności
Liczba i rodzaj zajęć:
7 godzin wykładowych, zajęcia teoretyczne i praktyczne
Opis szkolenia:
Kurs przeznaczony jest dla rzeczoznawców, pracowników komisów i giełd samochodowych oraz diagnostów pracujących na stacji kontroli pojazdów. Program szkolenia kształtuje realne umiejętności rozpoznawania ingerencji w oznaczenia identyfikacyjne oraz wykrywania nieprawdziwych danych technicznych oraz zmian powodujących obniżenie bezpieczeństwa pojazdu. Kursanci zapoznają się także z zasadami dopuszczania do ruchu w kraju pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą i stosowanymi przy tym dokumentami.

Organizacja SKP
Liczba zajęć:
10 godzin wykładowych
Opis szkolenia:
Kurs przeznaczony dla firm zamierzających uruchomić stację kontroli pojazdów. Zawiera szczegółowe omówienie wymagań prawnych dla stacji kontroli pojazdów i diagnostów oraz praktyczne wskazówki dotyczące wyposażenia i sposobu prowadzenia badań.

Budowa i diagnostyka układów hamulcowych
Liczba i rodzaj zajęć:
26 godzin wykładowych, wykład, seminarium i zajęcia praktyczne
Opis szkolenia:
Tematyka kursu obejmuje m.in.:

 • teorię procesu hamowania
 • budowę hydraulicznych układów hamulcowych,
 • budowę pneumatycznych układów hamulcowych,
 • wymagane zmiany w układzie hamulcowym po dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe,
 • zasady badań homologacyjnych układów hamulcowych,
 • diagnostykę układów hydraulicznych i pneumatycznych ( wg przepisów krajowych i UE),
 • określanie skuteczności hamowania, funkcjonowanie, budowę i diagnostykę układów dodatkowych (ABS, ASR, ESP).
 • Kurs przeznaczony dla stacji kontroli pojazdów i serwisów samochodowych.

 

Identyfikacja i diagnozowanie nowoczesnych układów elektronicznych pojazdów samochodowych
Liczba i rodzaj zajęć:
7 godzin wykładowych, wykład i zajęcia praktyczne
Opis szkolenia:
Tematyka kursu obejmuje m.in.:

 • identyfikację i diagnozowanie wybranych układów bezpieczeństwa czynnego,
 • identyfikację i diagnozowanie wybranych układów bezpieczeństwa biernego,
 • identyfikacja i diagnozowanie wybranych układów elektronicznych podwyższających komfort jazdy,
 • identyfikacja i diagnozowanie wybranych układów sterowania silnikami ZI i ZS.
 • Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać podstawy zasad identyfikacji i diagnozowania nowoczesnych układów elektronicznych pojazdów samochodowych.

 

 

HARMONOGRAMY I CENNIKI SZKOLEŃ

Firma.jpg

 (harmonogramy i cennik w trakcie modyfikacji)

Przedstawiamy Państwu harmonogramy i cenniki szkoleń diagnostycznych prowadzonych przez naszą firmę.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie kursów uzależnione jest od liczby zgłoszonych kandydatów.
Terminy szkoleń, po uzgodnieniach z kursantami, mogą ulegać zmianie.
Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godzinie 9.00.

 

Ośrodek szkoleniowy:
WROCŁAW
TUVPOL Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 5
53 -332 Wrocław

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prowadzimy również szkolenia diagnostyczne w Opolu, Lesznie i Głogowie.

Opole
Autoryzowany Dealer Mercedes - Benz
Mirosław Wróbel Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 145
45 - 873 Opole

Leszno
Autoryzowany Dealer Volkswagen
SUPER - POL
Waldemar Ciesiółka
Al. Konstytucji 3 Maja 12
64 - 100 Leszno