Studia podyplomowe: Współczesne systemy zarządzania

STUDIA PODYPLOMOWE
WSPÓŁCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Szanowni Państwo,

po sukcesie naszej nowej w skali kraju inicjatywy i uruchomieniu „Seminarium przemysłowego”, a także w nawiązaniu do wystąpień przedstawicieli czołowych firm Dolnego Śląska zapraszamy do rozszerzenia współpracy.

Kolejna propozycja dotyczy kształcenia podyplomowego zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami firm zlokalizowanych w naszym regionie. Musimy w tym zakresie nawiązywać do zmian związanych z transformacją gospodarczą świata, dalszym rozwojem najlepszych, sytuacją post-covidową, dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom oferujemy Państwu Studia Podyplomowe „Współczesne systemy zarządzania”. Studia prowadzone będą w ramach współpracy Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona z Legnicy oraz TVVPOL Sp. z o. o. z Wrocławia.

Zajęcia prowadzić będą renomowani wykładowcy, w tym posiadający ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z niemieckim TÜV, zajmujący się praktycznie aspektami zarządzania m.in. w firmach przemysłowych, audytorzy i renomowani wykładowcy.

W odróżnieniu od wcześniej prowadzonych studiów podyplomowych oraz szkoleń chcemy większą uwagę poświęcić nie tylko na system zarządzania jakością (ISO 9001), ale także na systemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001), ochroną środowiska (ISO 14001), czy też bardzo aktualnym bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz jakością w przemyśle motoryzacyjnym (TS 16949). Systemy te w praktyce muszą być zintegrowane ze sobą, ale także z codzienną działalnością firmy.

Program studiów jest w znacznym stopniu praktyczny, daje konkretne narzędzia gotowe do wdrożenia i jednocześnie pasuje do polskich i międzynarodowych realiów firm. Daje możliwość kompleksowego spojrzenia na firmę i systemy zarządzania z punktu widzenia całości jej funkcjonowania.

Zajęcia prowadzone wyłącznie przez doświadczonych praktyków oparte są m.in. na metodzie studiów przypadków „case studies”, co gwarantuje użyteczność przekazywanej wiedzy. Słuchacz uzyska dodatkowo niezbędną wiedzę i umiejętności związane z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC. Lean Six Sigma jest skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala uzyskać rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości, obniżki kosztów realizacji procesów oraz podnoszenia satysfakcji klientów.

 

Adresaci:

Studia adresowane są do kadry kierowniczej, menadżerów, dyrektorów, absolwentów oraz wszystkich osób, które zajmują się lub planują zajmować się w przyszłości systemami zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych, prywatnych i państwowych, organach administracji samorządowej, jednostkach ochrony zdrowia, bankach, uczelniach itp. Dla studentów ostatnich semestrów studiów oraz dla osób nie posiadających dyplomu ukończenia studiów uruchamiamy specjalistyczne szkolenia z ww. obszarów.

 

Czas trwania:

Studia trwają 2 semestry - 164 godz. dydaktyczne. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00).

 

Opłata za studia:

Opłata za studia wynosi 5300 zł (możliwa płatność w dwóch ratach: I rata 2700 zł i II rata 2600 zł)

 

Komplet dokumentów należy złożyć w:

 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14 w bud. D
lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe".

 

Więcej na temat warunków rekrutacji na stronie:
http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-3-studia_podyplomowe-0

 

Ze względów epidemicznych rekrutacja na semestr LETNI przedłużona do 28 lutego 2022r.

 

TVVPOL Sp. z o. o. we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
www.tvvpol.pl

 

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D.
www.ack.collegiumwitelona.pl

pobierz opis studiów z wykazem przedmiotów