Studia podyplomowe: Nowoczesne rzeczoznawstwo motoryzacyjne


STUDIA PODYPLOMOWE
NOWOCZESNE RZECZOZNAWSTWO
MOTORYZACYJNE

Szanowni Państwo,

mamy całkowicie nowa propozycję. Dotyczy ona kształcenia podyplomowego zgodnie z aktualnymi
i przyszłymi potrzebami firm zlokalizowanych w naszym regionie. Musimy w tym zakresie nawiązywać do zmian związanych z transformacją gospodarczą świata, dalszym rozwojem najlepszych, sytuacją post-covidową, dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom oferujemy Państwu Studia Podyplomowe „Nowoczesne rzeczoznawstwo motoryzacyjne”. Studia prowadzone będą w ramach współpracy Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona z Legnicy oraz TVVPOL Sp. z o. o. z Wrocławia.

Zajęcia prowadzić będą renomowani wykładowcy, w tym posiadający ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z niemieckim TÜV, prekursorzy w zakresie autonomii ruchu i elektromobilności, certyfikowani rzeczoznawcy, a także praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

 

Adresaci:

Studia kierowane są m.in. do firm Klastra Motoryzacyjnego (Automotive), a także wszystkich, którzy w tej branży chcą pracować. Adresatami są absolwenci studiów wyższych, w tym technicznych, kandydaci na rzeczoznawców samochodowych, a także chętni do ubiegania się o tytuł certyfikowanego rzeczoznawcy.

Dodatkowo informujemy, że osoby nie mające formalnego wykształcenia wyższego w zakresie motoryzacji, ale posiadające umiejętności i wiedzę praktyczną w tym obszarze, mogą uczestniczyć w kursach zgodnych z programem ww. studiów podyplomowych, co umożliwi im podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ewentualne ubieganie się o pracę w towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach rzeczoznawczych itp. Oferty kursu kierowane są zatem także do absolwentów szkół średnich z 2-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w warsztatach samochodowych, serwisach, Stacjach Kontroli Pojazdów, podczas praktycznej pracy rzeczoznawczej lub z podobnym dorobkiem branżowym.

 

Czas trwania:

Studia trwają 2 semestry - 164 godz. dydaktyczne. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00).

 

Opłata za studia:

Opłata za studia wynosi 6000 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 3000 zł).

 

Komplet dokumentów należy złożyć w:

 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14 w bud. D
lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe".

 

Więcej na temat warunków rekrutacji na stronie:
http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-3-studia_podyplomowe-0

 

Ze względów epidemicznych rekrutacja na semestr LETNI przedłużona do 28 lutego 2022r.

 

TVVPOL Sp. z o. o. we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
www.tvvpol.pl

 

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D.
www.ack.collegiumwitelona.pl

pobierz opis studiów wraz z wykazem przedmiotów