GW: Tygodnik z Dolnego Śląska 10-11.11.2011

 

Już po raz 19. Przyznano Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze informuje nas na pierwszej stronie „Gazeta Wyborcza” w swoim dodatku Tygodnik z Dolnego Śląska. W artykule „Firmy z certyfikatem” autor – Michał Wilgocki cytuje wypowiedzi prof. Piotra Wrzecioniarza, wiceprzewodniczącego Kapituły Dolnośląskich Certyfikatów dotyczące kryteriów wyłaniania laureatów certyfikatów wiarygodności gospodarczej.

„Firma musi być uczciwa, mieć zysk, musi się rozwijać (…) dodatkowo bardzo dużo punktów przyznawaliśmy za liczbę zatrudnionych osób, czyli zasługę firmy w walce z bezrobociem w regionie.” Zwierciadłem rozwoju gospodarki na Dolnym Śląsku są laureaci certyfikatów w kolejnych latach.

„W pierwszych latach najwięcej certyfikatów przyznawaliśmy firmom produkcyjnym. Potem pojawiało się coraz więcej przedsiębiorstw budowlanych. W kolejnych latach odnotowaliśmy wysyp firm usługowych, a potem medycznych. Ostatnio sporo nagród otrzymują firmy windykacyjne” – mówi prof. Piotr Wrzecioniarz.

Ideą DCG jest promowanie przedsiębiorstw, które mają największy wkład w rozwój województwa. W kontekście kolejnego rozdania dotacji unijnych w latach 2014-20 inwestowanie w przedsiębiorczość to główna nadzieja na dalszy rozwój Dolnego Śląska.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza: Tygodnik z Dolnego Śląska, Nr 135 z dn. 10-11 listopada 2011 r.